Rörbock

Rörbock

I maskinparken ingår också flexibla maskiner för rörbockning.  rörbockningsmaskiner med eller utan dorn, för höger eller  vänsterbockning, samt för fasta radier eller friradie. Stor flexibilitet gör att alla typer av rör kan bockas. Såväl bockning som viss stansning av hål sker i maskinerna, varav flera maskiner kan matas med material via magasin och kräver bara delvis tillsyn. Våra maskiner för rörbockning klarar dimensioner från 10 till 40 mm.