Rörbock

Rörbock

Flertalet maskiner med eller utan dorn, höger eller vänsterbockning, Fasta radier eller friradie. Alla former på rör kan bockas. Bockning och viss stansning av hål sker i maskinerna. Flera maskiner matas via magasin och kräver bara delvis tillsyn.
Maskinerna klarar runda rör från 10 till 40mm