Press / Perforering

Press / Perforering

I vår flexibla maskinpark ingår ett antal excenterpressar med varierad  grad av automation.

• Band eller stångmatning för inklipp av detaljer.
• Plockcell och robothantering med visionsystem.
• Rörperforeringsmaskin med gängenhet.
​​​​​​​
Vi har ett stort utbud av verktyg av varierande komplexitet men vi har också ett nära samarbete med verktygsmakare för att ta fram nya verktyg. Tekniken möjliggör avancerade former och korta
cykeltider.