Press / Perforering

Press / Perforering

I vår stora och flexibla maskinpark finns ett antal excenterpressar med varierad grad av automation.
Band eller stångmatning för inklipp av detaljer.
Plockcell och robothantering med visionsystem.
Rörperforeringsmaskin med gängenhet.
Vi har under vår långa verksamhetstid samlat på oss ett stort antal verktyg av varierande komplexitet vilket möjliggör korta uppstartstider. Denna teknik möjliggör avancerade former och korta cykeltider.