Konstruktion

Konstruktion

Våra konstruktörer har stor kompetens och lång erfarenhet i branschen. Tillsammans har de mer än 50 års erfarenhet av konstruktionsarbete
i CAD. I samarbete med kunderna tar vi fram den effektivaste och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi ritar allt från enkla detaljer till mer avancerade konstruktioner. Genom att många av våra maskiner styrs via
CAD-filer är detta en viktig funktion hos oss för en effektiv produktion och att detaljer håller en hög kvalitet.